Değişen İzmir

SERGİ SAHİBİ:

Mimarlar Odası İzmir Şubesi

HAZIRLAYANLAR:

Mihriban Yanık, Atilla Özdemir, H. İbrahim Alpaslan, Nusret Uşun

İLK SERGİLENDİĞİ YER:

Mihriban Yanık, Atilla Özdemir, H. İbrahim Alpaslan, Nusret Uşun

İLK SERGİLENDİĞİ TARİH:

07 Ekim 2019

Kentler tıpkı canlı organizmalar gibi hayatları boyunca değişim içerisindedirler. Bu değişimler bazen akut bazense kronik özellikler gösterir. Kimi zaman anlık travmalar kimi zamansa yüz yılları alan süreçler değiştirir kentleri.

Kurulduğundan beri sürekli bir değişim içerisinde olan İzmir özellikle 20. yüzyılda hem akut hem de kronik değişimler yaşamış, yüzyıl içerisinde kentin önemli kısmı defalarca yenilenirken bazı alanlarda değişimin hızı daha sınırlı kalmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun en kozmopolit ve zengin kentlerinden birisi olan İzmir kentsel dokusunun önemli bir kısmını 1922 yangını ile kaybetmiştir. Yangın sonrası ilk yenilenmesini yaşayan kent merkezi yeni imar etkinlikleri ile oluşturulan az katlı ve modern dildeki bir dokuya kavuşmuştur. Ancak aynı alan hemen ardından, ikincisine göre biraz daha zamana yayılan bir süreçte, 1950’lerde başlayan çok katlı yapılaşma baskısının yıkımına maruz kalmıştır. Bu yıkım sonrası Kemeraltı ve bazı kısıtlı alanlar dışında kalan tüm kent merkezi yüksek yapıların işgaline uğramıştır.

Bu hızlı değişim sürecinde kenti belgeleyen fotoğrafların aynı noktalardan çekilen güncel fotoğraflarla biraraya getirilmesi ile değişimin kıyaslanabilir kılınması “Değişen İzmir” Sergisi’nin temel amacını oluşturmaktadır.

ETİKETLER

Mihriban Yanık
Atilla Özdemir
H. İbrahim Alpaslan
Nusret Uşun
İzmir

YORUMLAR

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.