5. EGE MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ-2023

SERGİ SAHİBİ:

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

HAZIRLAYANLAR:

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

İLK SERGİLENDİĞİ YER:

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

İLK SERGİLENDİĞİ TARİH:

07 Aralık 2023

5. EGE MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ- 2023

JÜRİ RAPORU


Seçici kurul üyeleri Aslı ÖZBAY, Tevfik TOZKOPARAN, Özen EYÜCE, Ayhan USTA, Zuhal ULUSOY, Sedef TUNÇAĞ, Halit COZA, Gamze TÜRK OĞUZ, Dürrin SÜER değerlendirme için Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde bir araya geldi. Aslı ÖZBAY’ı seçici kurul başkanı olarak seçti. Raportörler Engin YAVUZ ve Melis KIRBIZ katılım bilgisini seçici kurula aktardı ve iki gün boyunca seçici kurul çalışmalarına eşlik etti.

Toplamda 41 yapı, 17 proje, 13 tematik arayışlar kategorisinde olmak üzere 71 başvuru yapıldığı tespit edildi.

Seçici kurul, şartnamede de belirttiği “Ege’de mimarlık ve mekân kültürünün oluşmasına üretildiği dönemde katkıda bulunmuş, yere dair duyarlılığı olan, döngüsellik ve sürdürülebilirlik gibi küresel konuları önemseyen ve kamusal duyarlılıkları gözetme” durumunu kriter olarak benimseyerek 4 – 5 Eylül tarihlerinde yaptığı toplantılarda incelediği projeleri değerlendirmeye aldı. Seçici kurul başvuruların tamamının sergilenmesine, ödül adaylarının belirlenmesi ve ilan edilmesine karar verdi.


Değerlendirme sonucunda;

Cumhuriyet’in 100. Yılı kapsamında çerçevesi geliştirilen 5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programına ilk kez eklenen “Usta Mimar” kategorisinde, önerilen adaylar arasında yapılan değerlendirme sonucu Güngör KAFTANCI ödüle layık bulundu;

USTA MİMAR

Mimarlık diplomasını aldığı 1953 tarihinden itibaren 70 yıl süreyle, tasarlayarak, uygulayarak, eğitime katılarak emek verdiği meslek hayatı boyunca nitelikten taviz vermeyen; her projesinde, tutkuyla bağlı olduğu Egeli kimliğinin çağdaş mimarlıktaki karşılığını araştırırken, geleneksel referansları incelemeyi öncelik sayan; işverenleriyle kurduğu profesyonel ilişkiyi kadim dostluklara dönüştürmeyi başaran iletişim ustalığını uzun soluklu ortaklıklarına ve ofisinde çalışan genç meslektaşlarına yansıtarak, mimarın meslek yaşantısındaki vazgeçilmez sosyal paylaşım rolünü başarıyla sergileyen; ve çok sayıda yapıyla 'bezeli' nitelikli mimarlık performansı yanı sıra hayatı boyunca meslek örgütlenmesinin, meslektaşlar arası dayanışmanın, genç kuşakların iyi yetişmesinin gerektirdiği sosyal sorumluluk görevlerini üstlenmekten vazgeçmeyen Güngör KAFTANCI Usta Mimar Ödülü’ne oybirliği ile layık görülmüştür.


YAPI KATEGORİSİ

41 başvurunun 2 tanesi (11 ve 27 sıra no.lu başvurular) proje kategorisinde değerlendirildi.


Aşağıda belirtilen 11 başvuru yapı ödül adayı olarak belirlendi.


1 sıra no.lu Havuz İzmir– Bornova, İzmir / Serdar USLUBAŞ, Merih Feza YILDIRIM

3 sıra no.lu ZONE Ticaret Merkezi - Gaziemir, İzmir / Tolga KEZER

4 sıra no.lu Balçova Cemevi– Balçova, İzmir/ Nevzat SAYIN

14 sıra no.lu İzQ İnovasyon Merkezi – Konak, İzmir / M. Gökhan ÇELİKAĞ, Melis VARKAL DELİGÖZ

16 sıra no.lu Didim Amfitiyatrosu – Didim, Aydın / Orhan ERSAN, Deniz DOKGÖZ, Ferhat HACIALİBEYOĞLU

22 sıra no.lu İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi Sasalı Biolab – Çiğli, İzmir / Mert USLU

25 sıra no.lu Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü– Bornova, İzmir / Mert USLU

30 sıra no.lu Mamurbaba Evi– Çeşme, İzmir / Barış KURSAV

32 sıra no.lu Air Liquide İdari Bina Evi – Yunusemre, Manisa / Şükrü KOCAGÖZ

35 sıra no.lu Villa Topos – Çeşme, İzmir / Alper DERİNBOĞAZ

40 sıra no.lu Voyage Torbalı Oteli 3. Kısım – Muğla, Bodrum / Abdurrahman ÇEKİM, Sevilay UĞUR ÇEKİM


Adaylar arasından 5 yapı eşdeğer ödüle değer görüldü.


1 sıra no.lu Havuz İzmir – Bornova, İzmir / Serdar USLUBAŞ, Merih Feza YILDIRIM

Basit ve yalın bir mekânsal organizasyon içinde sunduğu kamusal kullanım, atık cam kırıklarından oluşturulmuş cephe öğesinin ışık-gölge etkisi ile yarattığı güçlü estetik deneyimi ve yapısal öğelerin incelmiş detaylarla gerçekleştirilmesi nedeniyle Yapı Ödülü’ne layık görülmüştür.


3 sıra no.lu ZONE Ticaret Merkezi- Gaziemir, İzmir / Tolga KEZER

Ön yapım tekniği ile üretilen yapısal elemanları projeye özgü yaratıcı biçimde kullanan; çevrede yaygın örneği görülen iri kütleli yapılaşmaya, parçalı ünitelerin kompozisyonuyla alternatif oluşturan; zemin kotta mevzuatın sağladığı yapı hakkının önemli bölümünü iç sokaklar ve avlularla oluşturduğu kamusal kullanıma ayırarak, doğal ışık ve havalandırma olanaklarını artıran ve karma işlevli benzer üretim yapılarına ufuk açan bir yorum getirmesi nedeniyle Yapı Ödülü’ne layık görülmüştür.


16 sıra no.lu Didim Amfitiyatrosu– Didim, Aydın / Orhan ERSAN, Deniz DOKGÖZ, Ferhat HACIALİBEYOĞLU

Ege’de antik kentlerin en önemli mekân kurucu öğelerinden olan amfitiyatroları, bulunduğu yerin fiziksel özellikleriyle güçlü ilişkiler kurarak, alanın sosyal yaşantısını zenginleştirecek biçimde yeniden yorumlaması nedeniyle Yapı Ödülü’ne layık görülmüştür.


22 sıra no.lu İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi Sasalı Biolab– Çiğli, İzmir / Mert USLU

İklim krizi ve beslenme gibi temel sorunların yaşandığı bir çağda bu sorunlar hakkında güçlü bir farkındalık yaratmaya, doğal varlıklara temas ederek kentliyi edilgen ve tüketen konumdan etken ve üretken bir zemine, sanki kırsal bir peyzaj içindeymiş gibi, zarif bir mimari yaklaşımla gerçekleştirmesi nedeniyle Yapı Ödülü’ne layık görülmüştür.


25 sıra no.lu Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü – Bornova, İzmir / Mert USLU

Yazar Ahmet Ümit “Yazmak empati kurmak değil, öteki olmaktır. Sadece öteki insan değil, öteki canlı, öteki cansız olmayı da becerebilmektir.” der. Bu görüşten hareketle hayvan barınağı projesi ekosistemin tüm canlılar için bir habitat olduğunu kuvvetle hatırlatan ve mimarlığın “öteki canlılar” için nasıl olabileceğine ilişkin bir alternatif sunarken, yaratılan mekanların barınak olmaktan öte nitelikli bir buluşma ve birlikte yaşam ortamı oluşturması nedeniyle Yapı Ödülü’ne layık görülmüştür.PROJE KATEGORİSİ

11 ve 27 sıra no.lu başvurular da dahil olmak üzere 19 başvuru proje kategorisinde değerlendirildi.


Aşağıda belirtilen 4 başvuru proje ödül adayı olarak belirlendi.


42 sıra no.lu Tınaztepe Karma Yapı Projesi– Buca, İzmir / Güray KULAÇ

54 sıra no.lu Urla Otobüs Terminali – Urla, İzmir/ Mert USLU

56 sıra no.lu İzmir EVKA-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu– Bornova, İzmir / Sıddık GÜVENDİ, Oya ESKİN GÜVENDİ, Barış DEMİR

58 sıra no.lu Başka Bir Tarım Okulu – Urla, İzmir / Ö. Emre ŞAVURAL, Fatih YAVUZ, C. Ege ÇAKIR, Cemre ÖNERTÜRK


Adaylar arasından 3 proje eşdeğer ödüle değer görüldü.


54 sıra no.lu Urla Otobüs Terminali – Urla, İzmir / Mert USLU

Urla'nın giderek zayıflayan 'yeşil siluet' karakterini bir mimari temaya uyarlayarak, yoğun kullanılan bir kamusal yapının cephesine taşıması, kitle oranlarının bütünlüğü, detaylardaki iklime duyarlı yalın çözümleri ve çevre peyzajı ile güçlendirdiği yeşil alan vurgusundaki başarısı nedeniyle Proje Ödülü’ne layık görülmüştür.


56 sıra no.lu İzmir EVKA-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu– Bornova, İzmir / Sıddık GÜVENDİ, Oya ESKİN GÜVENDİ, Barış DEMİR

Bornova'da metro aktarma istasyonunun yarattığı kaotik yaya sorununu nitelikli bir yapı içinde çözümlemenin yanı sıra, alanı bir geçiş mekanı değil, nitelikli zaman geçirilecek çok amaçlı bir kamusal mekana dönüştüren esnek ve geçirgen yaklaşımı nedeniyle Proje Ödülü’ne layık görülmüştür.


58 sıra no.lu Başka Bir Tarım Okulu – Urla, İzmir / Ö. Emre ŞAVURAL, Fatih YAVUZ, C. Ege ÇAKIR, Cemre ÖNERTÜRK

Seferihisar kırsalında, küçük ölçekli konutlarla çevrili bir alanda, tarımsal içerikli büyük bir eğitim programını, arsa ve iklim koşulları ile uyum içinde parçalı bir mimariyle kurgulayarak, "çağdaş bir köy enstitüsü" oluşturma gayreti nedeniyle Proje Ödülü’ne layık görülmüştür.TEMATİK ARAYIŞLAR

13 başvuru tematik arayışlar kategorisinde değerlendirildi.


Adaylar arasından 5 başvuru tematik arayış ödül adayı olarak belirlendi.


61 sıra no.lu Konaktivite Merkezi / Aslı Dilay VURALLI

64 sıra no.lu Boş-Yüz Araştırma Merkezi / Utku ARSLAN

66 sıra no.lu Kent Fabrikası / Ebubekir KABA

69 sıra no.lu Damlacık: Tünelin Üstündeki Mahalle / Fulya SELÇUK, Zeynep DÜNDAR

70 sıra no.lu Kentin Ortasında / Fulya SELÇUK


Adaylar arasından 2 başvuru tematik arayış kategorisinde eşdeğer ödüle değer görüldü.


66 sıra no.lu Kent Fabrikası / Ebubekir KABA

Kente dair fütüristik düşüncelerini analiz ve grafik anlatımlardaki başarısı nedeniyle Tematik Arayış Ödülü’ne layık görülmüştür.


69 sıra no.lu Damlacık: Tünelin Üstündeki Mahalle / Fulya SELÇUK, Zeynep DÜNDAR

Kent merkezinin çeperinde olmasına rağmen, merkezle ilişkisi kopan; tünel yapımı ve yıkımlar sonrası çöküntü alanına dönüşen bu kent parçasını “boşluğun yeniden tasarımı” üzerinden kentle bütünleştirerek canlandırması nedeniyle Tematik Arayış Ödülü’ne layık görülmüştür.

ETİKETLER

5. EGE MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ
TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

YORUMLAR

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

5. EGE MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ-2023
SON
SERGİLER