Özyalçın Construction Ltd.'ye Ait Karma Yapı Özel Mimari Proje Yarışması

BAŞLANGIÇ TARİHİ:

23 Şubat 2024

BİTİŞ TARİHİ:

15 Mayıs 2024

Özyalçın Construction Ltd.'ye Ait Karma Yapı Özel Mimari Proje YarışmasıYarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı Özyalçın Construction Ltd.’nin, misyon ve vizyonuna, temel değerlerine, fonksiyonel gerekliliklerine ve teknolojik altyapısına güçlü, güvenilir kurumsal kimliğine uygun; özgün ve çağdaş mimari yaklaşımları, yerel ve evrensel mimari değerleri ön plana çıkarırken, doğaya, çevresel faktörlere, fonksiyonel ve ekonomik dengelere duyarlı, Özyalçın Construction Ltd’ye ait karma işlevli bir yapı ve nitelikli kamusal alan elde etmektir. Yarışma ile şirketin toplumsal algısının ve bilinirliğinin artırılması yanında, mimarlık mesleğinin ülkemizdeki gelişimine, özgün, başarılı ve Kıbrıs’ın çağdaş mimari ilkeleri ile katkı konulması amaçlanır.


Yarışmanın Türü Ve Şekli

Özyalçın Construction Ltd’ye ait Karma bina tasarımı amacıyla düzenlenen yarışma özel, serbest ve tek kademeli mimarlık proje yarışmasıdır.


Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın konusu, aşağıda kurumsal tanımı ve çalışma şekli ile misyon ve vizyonu verilen, Özyalçın Construction Ltd’ye ait karma yapı, tüm fonksiyonları ile barındıracak bina tasarımının, ulusal mimari proje yarışması yöntemi ile elde edilmesidir.


İşveren ve İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

Özyalçın Construction Yönetim Kurulu kararı ile Özyalçın Construction Ltd.’ye ait karma yapının ulusal mimari proje yarışma yöntemi ile elde edilmesine ve bu kapsamda KTMMOB Mimarlar Odasının yarışma süreci içerisinde danışman olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

Özyalçın Construction Ltd. Karma Yapı Özel Mimari Proje Yarışması sürecinde Özyalçın Construction Ltd. “İŞVEREN” ve “İDARE”, KTMMOB Mimarlar Odası “DANIŞMAN” olarak görev alacaktır. Yarışmanın sonuçlandırılmasının ardından KTMMOB Mimarlar Odası geriye kalan süreç içerisinde hakem olarak görev yapacaktır.

İdare: ÖZYALÇIN CONSTRUCTION LTD.

Adresi: Şht. Emin Alpkaya Sok. No.7/9 Özyalçın Apt. 89-90, Girne.

Telefon: +90 (392) 650 2900 | +90 (548) 850 2900

E-mail: info@ozyalcinconstruction.com

Web: https://ozyalcinconstruction.com/

Danışman: KTMMOB MİMARLAR ODASI

Adresi: KTMMOB Mimarlar Odası Merkez Binası, Nuri Efendi Sokak, Surlariçi, Lefkoşa, KKTC

Telefon: (+90392) 229 21 05 (+90548) 851 16 77 FAX: +90 (0)392 229210

E-mail: info@mimarlarodasi.org

Web: https://www.mimarlarodasi.org


Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (F) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı ortak sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a. Katılacak mimarların KTMMOB Mimarlar Odası’na ve mimarların oluşturacağı takım içerisinde yer alacak mühendislerin ilgili KTMMOB çatısı altında görev yapan Mühendis odalarına kayıtlı olmaları gereklidir. Yarışmaya katılan mimar ve mühendislerin meslekten men cezalı durumunda olmaması gereklidir.

b. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c. Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak

e.Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak

f.KTMMOB Mimarlar Odası Sekreterliğine (Nuri Efendi Sok. No:3 Arabahmet, Lefkoşa, KKTC) 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında isim ve adreslerini kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

g. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak

h.Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak. ı. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.


Jüri Üyeleri (Danışman, Asli ve Yedek) ve Raportörlerin İsimleri

“ÖZYALÇIN CONSTRUCTION LTD’ye ait KARMA YAPI” Özel Mimari Proje Yarışması Jüri oluşumu aşağıdaki gibidir.

Asli ve Yedek Jüri Üyeleri

Asli Jüri Üyesi: Yeşim Hatırlı (Mimar, Hatırlı Mimarlık)

Asli Jüri Üyesi: Durmuş Dilekci (Y. Mimar, Dilekci Mimarlık)

Asli Jüri Üyesi: Ceren Boğaç (Mimar, Doç. Dr., DAÜ)

Asli Jüri Üyesi: Burak Türsoy (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası)

Asli Jüri Üyesi: İbrahim Göymen (İnşaat Mühendisi, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası)

Yedek Asli Jüri Üyesi: Ferruh Dülgeroğlu (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası)

Yedek Asli Jüri Üyesi: Sertaç İlter (Mimar, Yrd. Doç. Dr., UKÜ)

Yedek Asli Jüri Üyesi: Yeşim Binarbaşı (İnşaat Mühendisi, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası)

Danışman Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyesi: Nedim Tekbaş (Mimar, Özyalçın Construction Yapım Grup Koordinatörü)

Danışman Jüri Üyesi: Nezire Özgece (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası)

Danışman Jüri Üyesi: Nevter Zafer Cömert (Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı, Doç. Dr., DAÜ)

Raportörler

İpek Yaralıoğlu (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası)

Doğa Üzümcüoğlu (Mimar)


Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler, Şartname Ekleri

Yarışma ile ilgili tüm dokümanlar KTMMOB Mimarlar Odası ve Özyalçın Construction’ a ait web sitesinden indirilecektir.

a. Yarışma şartnamesi – pdf format

b. Mimari ihtiyaç programı – pdf format

c. Arazi uydu haritası ve lokasyonu – jpeg

d. arazi kot planı – dwg formatı

e. yeni yol düzenleme planı –.dwg formatı

f. Şehir Planlama onayı belgesi – İmar durumu – pdf format

g. Mülkiyete ait bilgiler – pdf format

h. Dron fotoğrafları

i. Zemin katman bilgisi (https://www.ktimo.org/Zemin sitesinden yakın çevresi zemin katmanları bilgilerinden faydalanılabilinir)


Teslimde Yarışmacılardan İstenenler

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

Paftalar A0 boyutunda düşey olmalı ve 10 âdeti geçmemelidir. Sergilemeye uygun, sert zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecektir. Her pafta üzerinde sol üst köşede yarışmanın ismi, sağ üst köşede yarışmacının rumuzu ve sağ alt köşede asma düzenini gösteren grafik şema bulunmalıdır. Tüm paftaların A3’e küçültülmüş format olarak da teslimi yapılacaktır.

Çizimler

• Kavramsal tasarım kararları

• 1/500 ÖLÇEKLİ YERLEŞİM PLANI –bina tasarımının yakın çevresini gösterecek şekilde çizilmelidir.

• 1/200 ÖLÇEKLİ TÜM KAT PLANLARI – Her kat planının toplam metre karesi sağ alt köşesinde yazılmalıdır.

• 1/200 ÖLÇEKLİ KESİTLER- Binanın önemli mekânlarını gösteren en az üç (3) adet kesit istenmektedir.

• 1/200 ÖLÇEKLİ GÖRÜNÜŞLER

• 1/20 ÖLÇEKLİ SİSTEM KESİTİ- Binanın cephe karakterini en iyi yansıtacak noktadan bir adet istenmektedir.

• 3D DIŞ MEKÂN GÖRSELLER- Mimari projenin yapı plastiğini anlatmaya yeterli sayıda görsel teslim edilmelidir.

• 3D İÇ MEKÂN GÖRSELLER

Yer Görme

Yarışma alanı için yer görme zorunluluğu bulunmamaktadır. Yarışmacıların yer görmesi tavsiye edilmektedir.

Raporlar

• Mimari açıklama raporu

• Statik açıklama raporu

Dijital Teslim

Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir flash bellek içinde dijital olarak ve 150 dpi çözünürlüğünde teslim edilmelidir. Tüm klasör ve dosyaların adında proje rumuzu yer almalıdır. Sunum paftaları PDF formatında teslim edilmelidir.


Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

• Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.

• Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar.

• Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.

• Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.


Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajı ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” yazılmış olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

Ekip Listesi

Katılımcı veya katılımcıların yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini açıklayan liste (bu liste imzalanmayacaktır.).

Yarışma Şartları Kabul Belgesi

Mimarlık, İnşaat, Elektrik ve Makina Mühendisliğine ait tüm müelliflerin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belge. Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Üye Tanıtım Belgeleri

KTMMOB; Mimarlar Odası, İnşaat, Elektrik ve Makina Mühendisleri Odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “AÇILABİLİR” ibaresini yazarlar. Üzerinde “AÇILABİLİR” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir


Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlan Tarihi:19.02.2024

Son Başvuru ve Kayıt Tarihi:

15.05.2024

Son Soru Sorma Tarihi:

06.03.2024

Soruların Cevaplanması için Jüri Toplantı Tarihi:

07.03.2024

Soru Cevapların İlan Tarihi:

08.03.2024

Yarışma Son Teslim Tarihi:

30.05.2024

Yarışma Değerlendirmesi için JüRi Toplantı Tarihi:

01.06.2024

Ödüllerin Resmi İlan Tarihi:

03.06.2024

Sergi Açılışı, Ödül Töreni ve Kolokyum Tarihi:

Katılımcılara duyurulacaktır


Projelerin Teslim Yeri ve Şartları

Teslim edilecek proje yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir. Proje ve ekleri, KTMMOB Mimarlar Odası Sekreterliği’ne, belirlenen son teslim tarihi öncesinde elden imza karşılığı teslim edilebilir.

● Son Teslim Yeri: Katılımcılara duyurulacaktır.

● Son Teslim Tarihi: 30.05.2024

● Teslim Saati: 10.00 – 17.00 

*Not: Saat 17.00’den sonra teslim kabul edilmeyecektir.


Projelerin Sergilenmesi

Projelerin sergilendiği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.


Projelerin İade Şekli

Yarışmacı tarafından raportörlüğe veya idareye teslim edilen projeler, idarenin sorumluluğu altındadır. Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri idareye ait olacaktır. Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından teslim alınacaklardır. İdare, bu süre içinde teslim alınmayan projelerden sorumlu değildir.


Rumuz ve Ambalaj Esasları

Rumuz

Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

Tüm paftalarda, ambalajın ve zarfın sağ üst köşesinde ve flash belleğin teslim edileceği zarf üzerinde rumuz bulunacaktır.

Her raporun sadece ilk sayfasında rumuz bulunacaktır.

Ambalaj

Proje paftaları ve zarfların yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde, kıvrılmadan ambalaj içinde teslim edilecektir. Ambalaj üzerine 5 (beş) rakamlı rumuz ve adres ile birlikte yarışmanın adı yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.


Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli

Yarışma sonuçları Özyalçın Construction Ltd. ve KTMMOB Mimarlar Odası web adresinde ve gazete ilanı olarak yayınlanacaktır.


Yarışma Ödülleri

● Birincilik ödülü: 750.000 TL

● İkincilik Ödülü: 500.000 TL

● Üçüncülük Ödülü: 350.000 TL

● Mansiyon: 175.000 TL

● Mansiyon: 175.000 TL

● Satın alma: 150.000 (Jürinin uygun bulması durumunda satın alma yapılabilecektir)


Kolokyum

Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.


Anlaşmazlıkların Çözümü

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde idare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde KKTC Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.


Birinci Ödülü Kazanana İşin Nasıl Verileceği

İdare, Mimarlık ve Mühendislik Proje ve Mesleki Kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibi ekibine KTMMOB yasası gereğince yaptıracaktır. Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık ve Mühendislik projelerinde, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.


Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar ozyalcinyarisma@gmail.com e-posta adresine göndereceklerdir. Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca Mimarlar odasının resmi internet sitesinde açıklanacaktır.

ETİKETLER

Özyalçın Construction Ltd.'ye Ait Karma Yapı Özel Mimari Proje Yarışması
KTMMOB

YORUMLAR

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

Özyalçın Construction Ltd.'ye Ait Karma Yapı Özel Mimari Proje Yarışması
YARIŞMAYA BAŞVURU İÇİN SON

27

GÜN