European Steel Bridges Awards 2024 / “Avrupa Çelik Köprü Ödülleri 2024”

BAŞLANGIÇ TARİHİ:

01 Nisan 2024

BİTİŞ TARİHİ:

15 Nisan 2024

EUROPEAN STEEL BRIDGES AWARDS 2024 / “AVRUPA ÇELİK KÖPRÜ ÖDÜLLERİ 2024”Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS - European Convention for Constructional Steelwork) tarafından, 2008 yılından itibaren iki yılda bir European Steel Bridge Awards (Avrupa Çelik Köprü Ödülleri) proje yarışması düzenlenmektedir.

Köprü yapımında çeliğin yaratıcı ve sıra dışı kullanımını teşvik etmek üzere gerçekleştirilen bu organizasyonun amacı; çeliğin inşaat, üretim, ekonomi, sürdürülebilirlik ve mimari açıdan avantajlarını ortaya çıkaran çelik ve çelik-beton karma (kompozit) köprülerin Avrupa’da bilinirliğini artırmak, yapısal çelik endüstrisini daha rekabetçi hale getirerek yatırımcıların, mimarların ve mühendislerin köprü yapımında daha çok çelik kullanma yönünde ilgisini çekmektir.

Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından, 2008 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen European Steel Bridge Awards (Avrupa Çelik Köprü Ödülleri) proje yarışmasının ödül töreni 12 Eylül 2024 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nde Prag şehrinde gerçekleştirilecek.


KATILIM KOŞULLARI

Bu yarışmaya; taşıyıcı sistemi ECCS’e tam üye olan Avrupa ülkelerinde tasarlanmış veya imal edilmiş ve aşağıdaki koşulları karşılayan çelik ve çelik-beton kompozit köprüler katılabilirler. Eğer ECCS Tam Üyelerinin ülkelerinde tasarlanmış veya imal edilmiş ise Üye ülkelerin dışında bir yerde gerçekleştirilmiş çelik köprü projeleri de yarışmaya katılabilirler.

Proje ortaklarının (proje mal sahibi, genel yüklenici, mimarlık firması, yapısal mühendislik firması ve imalatçılar) farklı ülkelerden olması halinde:

• Eğer projenin bazı paydaşları ECCS Tam Üye ülkeden ve diğerleri üye olmayan ülkeden ise, Tam Üye ülke başvurabilir.

• Eğer proje paydaşları farklı ECCS Tam Üye ülkelerden ise;

 Tam Üyeler birlikte sunabilirler,

• Üye ülkelerden biri, diğerleriyle koordineli olarak sunabilir.

• Anlaşmazlık halinde, imalatçı firma projeyi sunacak Tam Üyeyi seçebilir.


Sunulacak proje (Haziran 2020 ile Mayıs 2024 arasında) tamamlanmış ve kullanıma hazır hale gelmiş olmalıdır.


SEÇİCİ JÜRİ VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Uluslararası Jüri aşağıdaki 7 üyeden oluşmaktadır.

• Pavel RYJACEK, ev sahibi Tam Üye ülke temsilcisi, Çek Yapısal Çelik Derneği

• Annamarie HAGOORT, ECCS Mimari Ödüller Komitesi Başkanı,

• Bernhard HAUKE, ECCS Tanıtım İcra Kurulu (PMB) Başkanı,

• Ev sahibi ülkeden bir mimar

• Ev sahibi ülkeden bir mühendis

• İki uluslararası temsilci


Projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:

• Uluslararası standartlarda yapılmış olması.

• Mimari, yapısal tasarım ve inşaat kalitesinin yüksek değerde olması.

• İnşaat sektöründe çeliğin daha çok kullanılması yönünde kullanıcıları, mimarları ve mühendisleri özendirmesi, çelik sanayinin daha rekabetçi olmasına katkıda bulunması.

• Çeliğin inşaat, imalat, ekonomi ve mimari avantajını belirgin olarak göstermesi.

• Çelik köprülerin sürdürülebilirlik prensipleri açısından uygunluğunu ve kalitesini vurgulaması.

• Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırmasına katkıda bulunması ve çeliğin gelişimine dikkat çekmesi

• Çeliğin imajını yükseltmesi.


Jüri aşağıdaki ödülleri alacak projeleri seçecektir:

European Steel Bridge Awards – Laureate ödülünü almak üzere her kategoriden birer proje

Özel Ödül alacak projeler


ÖDÜLLER

Yarışma aşağıdaki iki kategoriyi kapsamaktadır:

• Karayolu ve demiryolu köprüleri

• Bisiklet ve yaya köprüleri (üst geçitler)


Ayrıca, Jüri aşağıdaki gibi Özel Ödüller verebilir:

• Sürdürülebilir köprüler (örneğin daha az bakım gereksinimi ve yaşam döngüsü maliyeti),

• Yüzer köprü gibi konseptler,

• Mevcut köprünün çelik kullanarak yenilenmesi (Büyük güçlendirme, genişletme veya iyileştirme veya kısmi değiştirme),

• Yaratıcı tasarım ve uygulama.


Kategori ödülü alan projeler aynı zamanda özel ödül de alabilir. Jüri kararına göre bir proje birden fazla özel ödül de alabilir.


ECCS Uluslararası Jürisi tarafından ödüle değer bulunan projelerin paydaşları ödüllerini 11 Eylül 2024’de Çek Cumhuriyeti’nde Prag’da yapılacak ECCS Çelik Köprü Ödül Töreni’nde alacaklardır. European Steel Bridge Awards 2024 Ödül Töreni, ECCS Yıllık Toplantıları ve 11. Uluslararası Çelik Köprü Sempozyumu ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Ödül törenine katılımla ilgili tüm giderler katılımcı tarafından karşılanacaktır.

Ödüller inşaatın sahibi, genel yüklenicisi, proje müellifi mimar ile mühendisleri ve çelik yapı imalatçısını kapsamaktadır. Genel yüklenici de bu kapsamda önerilebilir. Kaç adet şiltin bedelsiz olarak verileceği ECCS tarafından ayrıca bildirilecektir.


KATILIM ŞEKLİ VE TAKVİMİ

Başvuru. Yukarıdaki vasıflara uygun eser sahibi olup, yarışmaya katılmak isteyenler; eserlerini ECCS Şartnamesinde belirtilen koşullara uygun şekilde hazırlayarak en geç 15 Nisan 2024 Pazartesi günü elektronik ortamda Türk Yapısal Çelik Derneği’ne (TUCSA) teslim edeceklerdir. Ayrıca başvuru formu (Entry Form) ıslak imzalı olarak 22 Nisan 2024 tarihine kadar TUCSA’ya ulaştırılacaktır. Yarışmaya katılmak üzere önerilecek eserler TUCSA’ya; eserin mimarı, mühendislik bürosu, çelik imalatçısı, genel yüklenicisi veya müşterisi (işvereni) tarafından gönderilebilir. Başvuruda bulunan, diğer paydaşların da mutabakatının alınmasından sorumludur. Başvurularda gönderilecek belge ve bilgiler ekteki Şartnamede belirtilmiştir.

ECCS’e Gönderilecek Projenin Belirlenmesi. Bu yarışma için TUCSA en çok üç projeyi ECCS’e gönderebilecektir. Başvuruda bulunan projelerin ECCS’e gönderilip gönderilmeyeceği ya da hangi projelerin gönderileceği TUCSA jürisi tarafından belirlenecektir. TUCSA’ya başvuruda bulunacaklar için önerilecek eser sayısı için bir sınırlama yoktur.

Projenin ECCS’e Teslimi. Şartname esaslarına uyduğu Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından onaylanan projeler, en geç 30 Nisan 2024 Salı akşamına kadar TUCSA tarafından ECCS web sitesine yüklenecektir.


DANIŞMA ve İLETİŞİM

Dernek Müdürü Yeşim GÜR’EŞ (Tel: 0216-474 3135, Mobil: 0542-288 9677, E-posta: tucsa@tucsa.org)

Türk Yapısal Çelik Derneği Merkezi Altunizade Mah. Bayramağa Sok. Aksu Apt. No:14 D:4 34662 Üsküdar / İstanbul


Yarışmanın resmi web adresi için tıklayınız.


ETİKETLER

European Steel Bridges Awards 2024
Avrupa Çelik Köprü Ödülleri 2024
Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS)
Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)

YORUMLAR

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

European Steel Bridges Awards 2024 / “Avrupa Çelik Köprü Ödülleri 2024”

BAŞVURU SÜRESİ SONA ERMİŞTİR