2023 Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması

BAŞLANGIÇ TARİHİ:

22 Mart 2023

BİTİŞ TARİHİ:

09 Haziran 2023

2023 Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması


1. YARIŞMANIN TÜRÜVE KAPSAMI

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, “2023 ULUSAL KAMPÜSÜNÜ YAŞAT KONSEPT YARIŞMASI”, İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, Mimarlık - İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümleri tarafından, Mimarlık, İç mimarlık ve çevre tasarımı, Peyzaj mimarlığı, ilgili Mühendislik alanları, Şehir ve bölge planlama bölümlerinin Lisans ve Lisansüstü mezunları veya bu bölümlerin aktif öğrencisi olanların katılımına açık olan; serbest, ulusal ve tek aşamalı düzenlenmiş olan konsept proje yarışmasıdır.


2. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Değişen sosyo-kültürel ve ekonomik özellikler, yaşam biçimleri, iklimsel özellikleri, üniversitenin kent içindeki konumu, üniversitelerin akademik sistemleri vb. faktörler üniversitelerdeki ortak sosyal ve kültürel etkinlik alanı kullanımlarında farklılıklar yaratabilmektedir. Kampüs ortamında öğrencilerin, akademik ve idari personelin sosyal ilişkilerini etkileyen en önemli faktörlerden eğitici, kültürel ve sportif organizasyonların bir araya gelmeleri ve fikir paylaşımlarını destekleyen ortak sosyal ve kültürel etkinlik kullanım mekanlardır. Açık alan ihtiyacının yanında kampüslerde yeşil alan düzenlemeleri, kentsel mobilya tasarımları ve diğer çeşitli fonksiyonel tasarım elemanları üniversiteyi sosyal bütünleşme ortamı haline getirecektir. Kent merkezinde konumlanan üniversitelerdeki asıl tasarım amacı kent ile bütünleşip karşılaşma ve sosyalleşme mekanları yaratmaktır. Kent merkezinde konumlanmaları nedeniyle kolay ulaşım konusunda ön plana çıkan bu sosyal mekânların çekici alanları olarak tasarlanması (açık mekân tasarımı, kesişme, buluşma ve toplanma noktaları, kent mobilyaları, bitki çeşitliliği ile) hafta boyu kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu durum sosyal etkileşim ortamının sürdürebilirliğini sağlamaktadır.

Öğrencilerin bireysel ve toplumsal gelişimleri, üniversitelerdeki sosyal ve kültürel etkinlik alanları ve kullanımları ile doğrudan ilişkilidir. Yarışma doğrultusunda kentsel açık mekân ve kampüs kavramlarının açık alanlarda mimari mekânsal çözüm önerileri, peyzaj tasarım elemanları ve çok işlevli kent mobilyaları tasarlanması beklenmektedir. Bu beklentiler bağlamında proje ele alınırken; sosyo-ekonomik değerler, özgünlük ve nitelikli fikir yaklaşımlarını günümüz peyzaj mimarisine de yansıtan yenilikçi aynı anda işlevsel çözümlerin öne çıkarılması; çevre ve bağlam açısından kampüsün misyon ve vizyonlarını destekleyen tasarım düşüncelerinin geliştirilmesi, kampüse değer katan konsept projeleri, ilgili mesleki disiplinlerin gelişmesi, etik varlıkların tasarım sürecindeki katkısı da ayrıca amaçlanmaktadır.


3. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Mimarlık-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Adres: Halkalı Cad. No:281 Halkalı, Küçükçekmece/İSTANBUL 34303

E-Posta: uky@izu.edu.tr

Raportörler: Arş. Gör. Zeliha Büşra ERYİĞİT ŞENEL Arş. Gör. Türkan HARMANBAŞI


4. KATILIM ŞARTLARI

• Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, peyzaj mimarlığı, ilgili mühendislik alanları, şehir ve bölge planlama bölümlerine kayıtlı öğrenciler veya mezun olan tüm lisans ve lisansüstü bireylere açıktır.

• Yarışmacı/lar yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak zorundalardır.

• Yarışma şartnamesinde yer alan şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri değerlendirilmeyecektir.

• Yarışmaya bireysel veya ekip olarak birden fazla proje ile katılım sağlamak mümkündür.

• Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her bir bireyi yarışmayı açan kurumun karşısında müştereken sorumlulardır.

• Ekip sayısı en fazla 3 (üç) kişi olabilir (Ders kapsamında katılmayan öğrenciler için geçerlidir).

• Ders konusu kapsamında katılan yarışmacı veya yarışmacılar dersin yürütücü hocasının bilgilerini danışman hocaları olarak katılım formunda belirtmeleri gerekiyor.

• Ders kapsamında katılan yarışmacı/lar en fazla danışman hocaları hariç 3 (üç) kişi olabilirler.

• Yarışmaya katılan her projenin özgünlüğü ve daha önce başka bir platformlarda yayınlanmamış olması önem arz etmektedir.

• Yarışmaya katılımın herhangi bir ücreti yoktur.

• Tüm katılımcıların yarışma takvimi’ni takip etmeleri ve istenilen belgeleri belirtilen tarihlerde ve istenen formatta yüklemeleri gerekmektedir.


5. ORGANİZATÖRLER, JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Yarışmanın Organizatörleri

• Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)

• Dr. Öğr. Üyesi Bahar FERAH (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi- İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü)

• Abdullah AKIN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı)


Asıl Jüri Üyeleri

• Doç. Dr. Emrah YALÇINALP (Karadeniz Teknik Üniversitesi)/ Lina Tasarım Danışmanı /Peyzaj Mimarı)

• Doç. Dr. Evren Burak ENGİNÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

• Doç. Dr. Şahika ÖZDEMİR (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm başkanı)

• Dr. Öğr. Üyesi Serhat ANIKTAR (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mimarlık Bölüm Başkanı)

• Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KEREM ÖZTÜRK (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

• Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül GEMCİ(İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

• Mehmet Cemil AKTAŞ (Caps. Ofis kurucusu-Peyzaj mimarı)

• Ayşe Nur BÖLÜKBAŞI (ABT TASARIM ofis kurucusu, Peyzaj mimarı)

• Özay YERLİKAYA (TMMOB Peyzaj mimarları odası, Peyzaj mimarı)


Yedek Jüri Üyeleri

• Pınar KESİMAKTAŞ ( Caps. Ofis kurucu ortağı-Mimar)

• Dr. Öğr. Üyesi Gülçin KAHRAMAN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

• Dr. Öğr. Üyesi Hossein ZOLFAGHARİ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

• Dr. Öğr. Üyesi Mahsa KORDHAGHİ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)


Raportörler:

• Arş. Gör. Zeliha Büşra ERYİĞİT ŞENEL

• Arş. Gör. Türkan HARMANBAŞI


6. YARIŞMACILARLA PAYLAŞILAN BELGELER

Yarışma için gerekli tüm bilgi ve belgeler https://izu.edu.tr/uky üzerinden temin edilebilecektir.

• Yarışma Şartnamesi(PDF)

• Katılım Formu İngilizce ve Türkçe olarak(DOCX)

• Proje Alanına Ait Belgeler:

1. Vaziyet Planı (Hâlihazır planı: yarışma sınırını içeren)(DWG)

2. Yarışma alanının Fotoğrafları(JPEG)

3. Drone video çekimleri (MP4)


7. YARIŞMACILARDAN İSTENİLEN DOSYALAR

• Başvuru Katılım Formu: Form eksiksiz ve hatasız doldurulup imzalanmış olmalı, ekip başvurularında ekip liderinin ekip üyelerinin bilgilerini eksiksiz doldurması ve uky@izu.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir. Onay maili ile katılımcı/lara dönüş yapıldıktan sonra dosya yükleme linki formda belirtilen iletişim adresinize gönderilecektir. Paylaşılan Linke tıklayarak aşağıdaki dosyalar açılan alana yüklenmelidir.


8. KATILIM FORMUNDAKİ BELİRTİLEN İLETİŞİM ADRESİNİZE GÖNDERİLEN LİNKE YÜKLENMESİ GEREKEN DOSYALARIN LİSTESİ

• Katılan/lar öğrenci ise: Öğrenci/lerin Güncel Öğrenci Belgesi/leri

• Yarışma Paftaları:

1. En fazla 2 adet A1 dikey pafta (tiff formatında ve 300 dpi çözünürlükte)

2. Tasarımı açıklayan Vaziyet planı, tasarım detayları, önerilen yapısal ve doğal peyzajın, mevcut binaların kimlik ve konstrüktif niteliklerini de yansıtan ölçek ve anlatım biçimini dikkate alarak iki ve üç boyutlu diyagramların oluşumu

3. Kesitler ve Görünüşler: Projenin genelini anlatan en az iki kesit ile tüm açılardan projenin tasarım alanını ve mevcut binaları gösterecek yeterli sayıda görünüşlerin oluşması

4. Çizim ölçeği ve detayları, tasarımın nitelik ve konseptini anlatacak biçimde yarışmacı/lar tarafından belirlenecektir.

• Proje Açıklama Raporu: Tasarımı özgün kıldığı kavramsal içeriği ve kuramsal yaklaşımları açıklayan, düşünce, tasarım sürecini anlatan, ortaya koyduğu tarihi değerler, araştırma yaklaşımlarını temsil eden ayrıca rapordaki ifadelerin özetini paftalar (Max: 2 pafta) üzerinde de ara ara yer alacak olan en fazla 500 kelimelik rapor, aynı zamanda pdf metin formatında da eklenecektir.

• Video Sunumu: Rapora ilave olarak, dileyen yarışmacı/lar önerdikleri konsept tasarımın genel içeriğini; tasarlanan peyzaj elemanları ile mevcut yapıların ilişkilerini; yapısal bileşenlerin niteliklerini gösteren(malzeme, ölçek, doku, form vs.) animasyonunu MP4 (H264 veya H265 codec ile) uzantılı, toplam kaç video ise büyüklüğü maksimum 1 GB tan geçmeyecek, toplam 3 dakikalık video yüklemesi yapabilirler. Video sunumunun herhangi bir yerinde yarışmacı/ların kimliği yer almamalıdır.

Tüm paftalar, rapor ve video sunumları birey veya ekip olarak katılanlarda ekip sorumlusu tarafından E posta yoluyla paylaşılacak olan linkten giriş yaparak kurumumuzca açılan klasöre yüklenmelidir. Her yarışmacı/lar ardışık olmayan, tekrarlanmayan 5 rakamdan oluşan rumuz belirlemeliler. Rumuz başvuru formunda kesinlikle belirtilmelidir. Ayrıca yarışma paftalarının ikisinin de sol alt köşesinde 4*15 cm büyüklüğünde yer almalıdır.

NOT: Yazışmalarda katılım formunda beyan edilen iletişim adresleri esas alınacaktır.


9. YARIŞMA ALANI GEZİSİ

Yarışma alanını yakından incelemek isteyen yarışmacı/lar kampüs alan gezilerini yarışmanın ilan tarihinden itibaren gerçekleştirebilirler.


10. YARIŞMATAKVİMİ

Yarışmanın İlanı: 28 Mart 2023

Soru Sormak için Son Tarih: 03 Nisan 2023, 17:00’ye Kadar

Yanıtların İlanı: 07 Nisan 2023

Projelerin Son Teslim Tarihi: 09 Haziran 2023, 17:00’ye Kadar

Jüri Değerlendirmesi: 13 Haziran 2023

Sonuçların İlanı: 15 Haziran 2023

NOT: Kolokyum ve Ödül Töreni Sonuçların İlan Tarihinden Sonra Duyurulacaktır.


11. ÖDÜLLER

İlk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılara ödül teslim edilecektir. Ödüller derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren normal şartlarda 20 gün içerisinde yarışmacı/lara teslim edilecektir. Ekip olarak yarışmaya katılan yarışmacılara tek bir ödül verilecektir.


Ödüller:

Birincilik Ödülü: 9.000 TL

İkincilik Ödülü: 6.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL


Derece kazanan projelere ait her türlü sunum, tanıtım ve yayım hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne ait olacaktır. Jüri, ödüle layık proje tespit edemediği halde ödüllerden herhangi birini iptal edebilir. Yarışmacı/lar, projelerinin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından sergilenmesini ve yayınlarda yer almasını kabul etmiş sayılırlar.


Yarışmanın resmi web adresi için tıklayınız.


ETİKETLER

2023 Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

YORUMLAR

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

2023 Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması

BAŞVURU SÜRESİ SONA ERMİŞTİR